Koirakoulu silkkitassu

Kuka on koirakoulu silkkitassun takana?

Olen Sari Haa­tainen ja opis­kelen koi­ra­kou­lu­tusoh­jaajaksi Dog Oriented –insti­tuu­tissa.  

Val­mis­tu­misen jälkeen jatkan opis­kelua käytös- ja ongelmakoirakouluttajaksi. 

Aloitan ensin ker­to­malla itsestäni. 

Rakkaudesta ammatiksi

Aloitin koirien kanssa puu­haa­misen jo varhain nuo­rella iällä.
Yhdek­sän­vuo­tiaana ulkoi­lutin naa­pu­reiden koiria, ja koirat olivat jo silloin par­haimpia ystä­viäni. Ne hyväk­syivät minut sel­laisena kuin olin. 

Iloisen hännän hei­lu­tuksen ja monet pusut sain koiria tava­tessani.
Siitä alkoi rakkaus koiriin.

Opis­kelen nyt itselleni ammatin ja näin pääsen tekemään työtä, jota rakastan – työtä koirien parissa.

Koulutusta koiran lähtökohdista käsin

Pitämäni kou­lu­tukset ovat aina koi­ra­läh­töisiä ja ne perus­tuvat posi­tii­viseen palkkaamiseen.

Tällä het­kellä itselläni on per­heen­jä­seninä neljä koiraa ja neljä kissaa. Minulle koirat ovat elä­mäntapa, jota rakastan. Päi­vääkään en vaih­taisi pois. Koirien kanssa työs­kentely on pal­kit­sevaa ja antoisaa.

Jos kiin­nostuit koi­ra­läh­töi­syy­destä ja haluat oppia lukemaan koiraa, niin ota roh­keasti yhteyttä.

Ter­veisin
Sari